Tag: Kelicikan hati manusia

Tuhan Menyelidiki Hati

TUHAN MENYELIDIKI HATI MANUSIA Oleh Samson H Nas: Yeremia 17:10 “Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.” I the LORD search the heart, I try…

Kelicikan Hati Manusia

KELICIKAN HATI MANUSIA Oleh Samson H Nas: Yeremia 17:9 Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? (KJV)…